Handicaprådets tilgængelighedspulje

Oprettet: 16.01.2020

Det er nu muligt at søge handicaprådets tilgængelighedspulje til forbedring af tilgængeligheden for borgere med handicap i Norddjurs Kommune.

Puljen udgør årligt 100.000 kr.

Frist for indsendelse af ansøgninger er tirsdag den 18. februar 2020.

Ansøgningerne forventes færdigbehandlet i slutningen af april, og umiddelbart herefter vil bevilgede midler blive udbetalt.

Yderligere oplysninger, elektronisk ansøgningsskema samt oplysninger om hvilke projekter, der tidligere har fået bevilget tilskud kan findes her: www.norddjurs.dk/tilgaengelighedspuljen