Corona hjælpepuljer

Oprettet: 01.05.2020

DIF og DGI’s corona-hjælpepulje

Så er der åbnet op for DIF og DGI’s corona-hjælpepulje, som er åben for ansøgninger fra 1. maj til og med 15. maj 2020.

DIF og DGI´s corona-hjælpepulje er etableret for at yde et ekstraordinært tilskud til idrætsforeninger for at afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger oplever som følge af nedlukning for aktivitet i forbindelse med COVID-19.
Pengene i puljen kommer fra Kulturministeriet på baggrund af en politisk aftale indgået af et bredt udsnit af folketingets partier.

Corona- hjælpepuljen er ikke etableret til støtte for eliteidræt og idrætsforeninger, der søger dækning af udgifter til aflyste større arrangementer (over 350 deltagere). Disse foreninger henvises til lønkompensationordningen og kompensationsordningen for arrangører af større arrangementer. (https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_kompensation/)

DIF og DGI's corona-hjælpepulje kan ansøges af alle breddeidrætsforeninger, der er ramt økonomisk af COVID-19. Det er ikke et krav, at ansøgende idrætsforeninger skal være medlem af DIF og/eller DGI. Corona-hjælpepuljen kan også ansøges af lokale foreninger inden for det selvorganiserede idrætsområde, udsatteidrætten og esport.

Læs mere om retningslinjer og hvordan i søger puljen: https://www.dif.dk/da/forening/stoette  (vælg fanen DIF og DGI’ corona-hjælpepakke)

DUF Covid 19 nødpulje
Nødpuljen kan søges af lokalforeninger under DUFs kulturelle, sociale, religiøse, handicap-, natur-, miljø-, elev-, studenter-, spejder-, og udvekslingsorganisationer, som har hjemsted i Danmark.
Ansøgningsperiode: 29. april – 10. maj 2020
https://duf.dk/tilskud-og-puljer/covid-19-noedpulje/


Akutpulje: Udeliv for børn i skoler og dagtilbud under COVID-19

Til de foreninger der allerede har eller har planer om at etablere et samarbejde med skole eller daginstitution vedr. udendørsaktivitet i forbindelse med COVID-19.

Friluftsrådet har oprettet en akutpulje på 2 millioner kroner til lokale initiativer, der skaber bedre mulighed for udendørs aktiviteter i dagtilbud, skoler og fritidsordninger i forbindelse med COVID-19. Der er frist for ansøgninger hhv. d. 15. maj og 1. juni 2020.

Læs mere: https://friluftsraadet.dk/akutpulje-udeliv-boern-skoler-dagtilbud-under-covid-19