Til aktører på kultur- og fritidsområdet i Norddjurs Kommune

Oprettet: 09.09.2020
Den 28. september 2020 vedtog Regeringen og aftalepartierne en politisk aftale vedr. genåbning af Danmark, der kan være relevant for jer.
Særligt aftalens pkt. 2, 4,5 og 6 kan være relevante for jer ift. støtte og hjælpepakker. 
Aftalen indeholder bl.a. en ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio., 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF, en forlængelse af flere kompensationsordninger frem til den 31. oktober 2020, samt mulighed for kompensation til underleverandører på store begivenheder, hvor arrangøren er en kommune.
Se hele aftalen her og se uddrag fra aftalen nedenfor.

Aftalen indeholder bl.a.:
- Ny pulje til kulturaktiviteter på 300 mio. kr. Puljen skal understøtte, at flere nye eller allerede planlagte kulturaktiviteter bliver gennemført i forbindelse med genåbningen af Danmark. Ordningen omfatter selvejende institutioner, virksomheder og foreninger inden for kulturområdet mv, kulturinstitutioner og -organisationer, der laver aktiviteter for dagtilbud og folkeskoler, samt multiarenaer og folkeoplysende foreninger.
Ansøgere skal have en årlig omsætning på min. 1 mio. kr. Der kan max støttes med 6 mio. kr. i perioden fra den 1. september – 31. oktober, og puljen vil kunne søges løbende.
 
- 100 mio. kr. til udvidelse af den eksisterende hjælpepakke til foreningslivet og idrætten, der administreres af DIF, DGI, Firmaidrætten og DUF.
Midlerne er målrettet breddeorienterede ansøgninger inden for såvel idræt som amatørkultur.
 
- Flere kompensationsordninger forlænges frem til den 31. oktober 2020: Det gælder bl.a. kompensationsordningerne til arrangører, kompensationsordningerne for faste omkostninger for særligt berørte erhverv. Dertil videreføres kompensationsordninger for selvstændige, kunstnere m.v., som er hårdt ramt af forsamlingsforbuddet. Den midlertidige kompensationsordning til særligt nødlidende kulturinstitutioner mv. forlænges også.
Der er mulighed for at forlænge ordningerne frem til 31. december.