Nyheder vedr. COVID-19: Aktivitetspulje åbner 30/9 + gældende regler vedr. udskænkning på kulturinstitutioner mv.

Oprettet: 30.09.2020

Aktivitetspulje til kulturaktiviteter åbner for ansøgninger den 30. september 
Slots- og Kulturstyrelsen har meddelt, at aktivitetspuljen åbner for ansøgninger fra den 30. september. Puljen giver tilskud til, at nye eller allerede planlagte publikumsrettede kulturaktiviteter kan gennemføres under hensyntagen til COVID-19-restriktioner og -retningslinjer, for eksempel med reduceret publikumskapacitet. Aktiviteterne skal afvikles i perioden fra og med den 1. september 2020 til og med den 31. oktober 2020. Der kan således søges støtte med tilbagevirkende kraft, og der kan søges støtte til såvel direkte som indirekte omkostninger, herunder omkostninger i forbindelse med COVID-19-relaterede restriktioner (for eksempel ekstra personale og håndsprit) og rengøring.

Puljen på 300 mio. kr. kan søges af foreninger, selvejende institutioner, kommunale institutioner og virksomheder mv., som er arrangører af publikumsrettede kulturaktiviteter. En sådan institution mv. kan for eksempel være et teater, spillested, koncerthus, orkester, museum, cirkus, en stand-up-venue, revy, biograf, folkeoplysende forening eller multiarena. Puljen understøtter endvidere publikumsrettede kulturaktiviteter, som er målrettet børn og unge, og som finder sted i for eksempel daginstitutioner og/eller folkeskoler. 

Bemærk: Ansøgninger behandles løbende og efter først-til-mølle princippet. 

Se puljebeskrivelsen, herunder krav til ansøgere og ansøgninger, på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside. 


Gældende regler for kulturinstitutioner med bar- og cafedrift mv 
Kulturministeriet har udarbejdet en vejledning mht. kulturinstitutioner og arrangementer i idrætshaller med udskænkning, cafe- eller bardrift mv. Her skelnes mellem lokaler, der betragtes som serveringssteder (hvor der er krav om mundbind og lokalet skal lukke kl. 22) og lokaler, hvor det primære formål er kulturelle aktiviteter eller foreningsaktiviteter, som derfor ikke betragtes som serveringssteder (hvor aktiviteten kan fortsætte efter kl. 22 – dog uden servering). Se nærmere på  Kulturministeriets hjemmeside. Ministeriet oplyser, at de er på vej med en mere uddybende vejledning i samarbejde med Justitsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.