Indkaldelse af renoveringsprojekter til Covid-19 anlægspulje

Oprettet: 09.10.2020

Der er på Økonomiudvalgets møde 9.10.2020 på bevilget et anlægsbudget på 1,11 mio. kr. til ”Renoveringspulje idrætshaller”, beslutningen forventes at blive endelig vedtaget på Kommunalbestyrelsen møde 20.10.2020. 

Grundet den korte periode der er til at året er omme og anlæggene skal være afsluttede offentliggøres puljen nu og der er også en tilsvarende kort frist for indsendelse af ansøgninger.

Vigtigt: Ansøgningsfrist Torsdag den 22. oktober 2020.

Ansøgningen sendes til fritid@norddjurs.dk, hvorfra I vil modtage en bekræftelse på modtagelsen. 

Der skal ikke benyttes et særligt skema. 

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: 

. Hvilken facilitet ansøgningen vedrører 
. Beskrivelse og begrundelse for renoveringsprojektet 
. Budget eller overslag/tilbud på arbejdet eller materialer– gerne medsendt konkret tilbud på arbejdet 
. Kontaktperson (tlf.nr. og e-mail) 
. Evt. hvornår arbejdet kan udføres eller om arbejdet er udført.

Det er muligt at indsende flere renoveringsprojektansøgninger, og også projekter der allerede er gennemført i 2020
Hvis der indsendes flere projekter bedes prioriteringen af disse fremgå. Er I i tvivl om jeres facilitet kategoriseres som ”idrætshal”, så send en ansøgning alligevel.

VIGTIGT: anlæggene/renoveringen skal udføres i 2020 og regnskaberne skal være forvaltningen i hænde senest 31.12.2020, ellers kan der ikke udbetales støtte, trods et eventuelt tilsagn. Der kan også søges midler til allerede udførte anlæg/renoveringer, hvis de er udført i 2020.

Nedenstående kan indgå i prioriteringen af indsendte projekter, så er de aktuelle for jeres projektet, skriv det i ansøgningen: 

. Nødvendige tiltag af hensyn af sikkerhedsmæssige årsager 
. Nødvendige tiltag i forhold til facilitetens drift 
. Tiltag af energibesparende hensyn 
. Tiltag af effektiviserende/fleksible årsager 
. Frivilligt arbejde, og evt. supplerende egenbetaling 
. Tilbygning eller ombygning 

Kultur- og udviklingsudvalget behandler indsendte ansøgninger på møde den 26.10.2020, hvorefter I vil modtage direkte besked om ansøgningen er imødekommet.
 
Er der spørgsmål i forbindelse med ansøgninger kan de rettes til fritid@norddjurs.dk - tlf. 89 59 40 73