Nye restriktioner på kultur- og fritidsområdet opdateret 29.10.2020

Oprettet: 29.10.2020
Regeringen offentliggjorde fredag den 23. oktober en række nye restriktioner som følge af den seneste tids stigende smittespredning af Covid-19. Restriktionerne omhandler dels en sænkning af det generelle forsamlingsforbud fra 50 til 10 personer fra mandag d. 26. oktober og fire uger frem. Derudover indføres brug af mundbind på indendørs institutioner med offentlig adgang, gældende fra torsdag d. 29. oktober til d. 2. januar 2021.
 
De udmeldte restriktioner får konsekvenser for hverdagen i det lokale kultur- og fritidsliv. De væsentligste nye tiltag med relevans for kommunerne er: 
 
- Forbud mod at forsamles mere end 10 personer til aktiviteter for voksne over 21 år.
  Til aktiviteter for børn og unge op til 21 må maksimalt samles 50 personer.
 
- Almindeligt ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en scene).
 
- I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, biograflærred, bane eller lignende må der fortsat være op til 500 personer til stede.
 
- Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv., dog ikke under udøvelse af aktiviteter eller ved omklædning.
 
- Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt formål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og studieture
 
Vi opfordrer jer til, at holde jer orienteret om restriktionernes betydning for kultur- og fritidslivet på Kulturministeriets hjemmeside. Her ligger der bl.a. en vejledning med svar på spørgsmål omkring restriktionerne, som opdateres dagligt. Bemærk, at musik- og kulturskolers aktiviteter her betegnes som foreningsaktiviteter.