Præciseringer af retningslinjer pr. 12.11.2020

Oprettet: 12.11.2020

Kulturministeriet har fremsendt opdaterede retningslinjer på baggrund af en række præciseringer, som dels er sproglige justeringer og dels enkelte indholdsmæssige præciseringer. 
Ændringer i forhold til de tidligere retningslinjer er markeret med ændringsmarkeringer i vedhæftede. De opdaterede retningslinjer (uden ændringsmarkeringer) lægges desuden på Kulturministeriets hjemmeside torsdag den 12. november 2020.

Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter
Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv
Retningslinjer for kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum
Retningslinjer for kulturinstitutioner hvor publikum bevæger sig rundt
Retningslinjer for folkehøjskolernes korte kurser
Retningslinjer for folkehøjskolernes lange kurser

Ministeriet oplyser, at retningslinjerne flugter med Q&A, som er tilgængelig på Kulturministeriets hjemmeside https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19, samt at retningslinjerne løbende opdateres, så de stemmer overens med sundhedsmyndighedernes anbefalinger og eventuelle justeringer af bekendtgørelser og fortolkninger heraf. 

Ministeriet gør opmærksom på at retningslinjerne ikke medfører ændringer af gældende lovgivning, herunder relevante bekendtgørelser om det lille og store forsamlingsforbud samt bekendtgørelser om mundbind, og at man skal orientere sig i disse parallelt med anbefalingerne i retningslinjerne.