Takster for gebyrordning og aktivitetstilskud 2021

Oprettet: 15.11.2020

Kommunalbestyrelsen har besluttet de nye takster for gebyrordningen 2021.
De er som følgende:

Kategori 1:      218 kr. pr. medlem
Kategori 2:      437 kr. pr. medlem
Kategori 3:      110 kr. pr. medlem
Kategori 4:        73 kr. pr. medlem

Aktivitetstilskud er i år 163 kr. pr. medlem under 25 år.