CORONA: Forlængelse af kompensationsordninger og puljer samt oprettelse af ny museumspulje

Oprettet: 22.12.2020
Regeringen og aftalepartierne har den 17. december indgået en ny aftale, som indebærer, at en række kompensationsordninger og puljer forlænges til og med den 28. februar 2021.
 
Der tilføres samtidig nye midler til eksisterende puljer og oprettes en ny museumspulje:
Aktivitetspuljen får tilført 80 mio. kr.
Biografpuljen forhøjes med 5 mio. kr.
Foreningspuljen, der hjælper lokale idræts- og fx spejderforeninger med at afbøde de økonomiske konsekvenser, forhøjes med 50 mio. kr.
Der etableres en ny særskilt sæsonpulje for museer på 10 mio. kr., der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.
 
Orienter jer løbende om kompensationsordninger, puljer og retningslinjer på Kulturministeriets hjemmesiden her