Der er nu åbent for ansøgninger til Region Midtjyllands kulturudviklingsmidler

Oprettet: 22.12.2020

Der er i alt otte millioner kroner i puljen, som har ansøgningsfrist d. 8. februar 2021. Seks mio. kr. afsættes til større udviklingsprojekter med bred regional relevans, som gennemføres i partnerskaber på tværs af regionen. Der afsættes desuden en pulje på to mio. kroner, som skal understøtte udvikling, omstilling og eksperimenter i et kulturliv præget af corona-udfordringer. Den lille pulje tilgodeser mindre kulturprojekter blandt andet inden for det kulturelle vækstlag. Herudover prioriteres geografisk spredning i uddelingen af alle midlerne. 

Ansøgningsfrist: 8. februar 2021. 

Klik her for at læse mere om puljemidlerne.

OBS. I 2021 er der kun én ansøgningsrunde til regionens kulturpulje.