Q&A om restriktioner på kultur-, idræts- og foreningsområdet

Oprettet: 12.11.2021

Regeringen har, som I nok er bekendt med, besluttet at genindføre krav om coronapas i store dele af kultur- og fritidslivet.

Kravet om coronapas finder anvendelse i lokaler, på lokaliteter og arrangementer med mere end:

  • 200 tilskuere/deltagere mv. indendørs
  • 2.000 tilskuere/deltagere mv. udendørs

 

Følgende aktiviteter er omfattet:

  • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
  • Forevisninger i biografer eller lignende og storskærmsarrangementer.
  • Betalende tilskuere ved idrætsarrangementer.
  • Folkeoplysningsaktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

 

Følgende lokaliteter er omfattet:

  • Museer, kunsthaller og lignende.
  • Zoologiske anlæg og akvarier.
  • Svømmehaller.


Kravet gælder for tilskuere, kunder, besøgende, deltagende mm., uanset om disse er stående, siddende eller i bevægelse.
Der vil ikke være krav om coronapas for idrætsudøvere, scenekunstnere, ansatte eller frivillige, men disse opfordres til selv at leve op til kravet.

 

En række lokaliteter og aktiviteter er undtaget af kravet herunder biblioteker og arkiver, træningscentre, det frivillige foreningsliv og musik- og kulturskoler mv. for så vidt angår den daglige drift. Afholdes foredrag, koncerter eller andre aktiviteter omfattet af kravet om coronapas, vil kravet også finde anvendelse her.

 

Vedhæftet her er gældende restriktioner pr. fredag d. 12. november samt QA.