Julehilsen fra kultur og fritid OG smugkig på 2022

Oprettet: 21.12.2021

Kære foreninger og frivillige

Her i Kultur, fritid, turisme og biblioteker ønsker vi jer alle en god jul og et godt nytår.

 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for indsatsen i året der er gået. 2021 har været præget af delvise corona-nedlukninger af kultur- og fritidslivet, og her op til jul er vi nu igen ramt af både restriktioner og diverse anbefalinger. Men hele året igennem har alle i foreninger og jeres medlemmer gjort en ihærdig indsats, og derved sørget for at mange fortsat har kunnet dyrke aktiviteter og nyde samværet i foreningslivet.

 

Vores højeste ønske er, at der under juletræet gemmer sig en kalender for 2022, hvor arrangementer igen kan afvikles som planlagt, og at det er slut med at udskyde og ændre og nedlukke pga. corona. Vi har faktisk smugkigget lidt i kalenderen, og vi kan ikke se hvad der står om corona, men der er skrevet 7 arrangementer ind, som er relevante for mange af jer, og som I kan læse mere om til sidst i denne hilsen.

 

I vores afdeling sker der fra 2022 nogle personalemæssige ændringer, hvilket betyder, at Jesper Stubsgaard Holst, som tidligere har siddet på fritidsområdet nu overgår til at arbejde med landsbyudvikling og landdistrikter. Nina Balling Zacher Sørensen, som har været ansat i afdelingen det seneste år, overtager Jespers stilling som fritidskonsulent.

Dermed er det Nina og Theis Kaas Pedersen, der administrerer alle konsulentopgaver på fritidsområdet, mens Kristine Kousted stadig sidder med den administrative del.

 

Glædelig jul og godt nytår!

 

Kalendersmugkig for 2022:

Begivenhed

Detaljer

Tidspunkt

Online foreningsmøde om Aktiv Norddjurs

Intro til Aktiv Norddjurs, hvor I bliver klædt på til ansøgning om timer, indberetning af medlemstal, ansøgning om leder- og instruktørpuljen og meget mere.

Torsdag d. 20. januar

Informationsmøde Lokaldysten Norddjurs

 

Onsdag d. 9. februar

So-Me kursus for foreninger ift. rekruttering

Kurset er en øjenåbner ift. at øge foreningens synlighed og bruge SoMe til at skaffe nye medlemmer. Og det virker:

En atletikklub fik 9 nye medlemmer med en enkelt åben træning og effektiv Facebookbegivenhed.

En orienteringsklub fik 39% flere medlemmer på et år efter års faldende medlemstal.

Onsdag d. 23. marts 

Award show 2021

Norddjurs Kommunes prisuddelingsfest

Fredag d. 1. april

Foreningsmøde ”den lovlige forening”.

Bliv klogere på de vigtigste krav og muligheder der er for foreninger.

Onsdag d. 4. maj

Puljecafé og fundraising kursus

Bliv klædt på til at søge de mange puljer vi har.

Onsdag d. 21. september

Foreningsmøde ”den velfungerende forening”.

Bliv klogere på hvordan I kan blive en velfungerende forening og hvordan I bl.a. kan rekruttere flere frivillige.

Onsdag d. 16. november