Nu kan haller og klubhuse søge penge fra strategisk pulje

Oprettet: 18.01.2023


Billede: Strategisk pulje til idrætshaller er nu åben for ansøgninger. Leif Herlev, formand Øster Alling Idrætsforening, fremviser her det nye troldtekt loft i foreningens klubhus, som sidste år fik støtte fra puljen.

Nu er der åbent for at søge midler fra den strategisk pulje til idrætshaller.

Puljens formål er at yde støtte til eller medfinansiering af projekter, investeringer og/eller bygningsmæssige ændringer, der tilgodeser et eller flere af følgende fire kriterier: 
- Energiforbedring
- Bæredygtighed
- Nye aktiviteter
- Øget tilgængelighed.

Puljen indeholder i år 800.000 kr.

Ansøgningsfrist: søndag 19. februar 2023

Læs mere om puljen her: https://norddjurs.dk/oplev-norddjurs/soeger-du-penge-eller-lokaler#Fritidspuljer

Gå direkte til ansøgningsskema: https://selvbetjening.egki.dk/707/707-17012314470070
 

Ved spørgsmål kontakt:
Karen Krogh Johansen,
Fritidskonsulent
Email: kjoh@norddjurs.dk
Mobil: +4529401871