Ansøgningstid 2020-2021

Oprettet: 17.12.2019

Nu er det atter tid til at ansøge om aktivitetstilskud/gebyrbetaling, lederpulje og sæsonbookinger (hal-/lokale-/svømmetider).
I år er der dog en ændring i proceduren i forhold til tidligere år, da vi nu har fået en foreningsportal.

I den forbindelse afholder vi 2 workshops, hvor vi kort vil fortælle om portalen, samt hvordan man søger aktivitetstilskud/gebyrbetaling og sæsonansøgning (hal-/lokale-/svømmetider)
- torsdag d. 16. januar 2020 fra kl. 17 – 19 i Administrationsbygningen, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro
- mandag d. 20. januar 2020 fra kl. 17 – 19 på Rådhuset, Torvet 3, 8500 Grenaa

Oplægget vil vare ca. 30 min., hvor efter der vil være hjælp til at få ansøgt og indberettet.
Der kan forekomme lidt ventetid, men vi står klar til at hjælpe jer.
I må derfor gerne have relevante oplysninger og koder med. (Hvis I ikke har modtaget koden, kan vi finde den i systemet)
Der vil være lidt kaffe/te samt chokolade.

Tilmelding til enten Grenaa eller Allingåbro skal ske på mail til fritid@norddjurs.dk senest tirsdag d. 14. januar 2020.
Navne på deltagere, mailadresser, forening og hvilken dato der tilmeldes.

Ansøgning om aktivitetstilskud/gebyrbetaling og sæsonbookinger (hal-/lokale-/svømmetider) skal søges via vores nye foreningsportal.
Vi har for en lille månedstid siden udsendt foreningernes brugernavn og login til foreningens formand eller kontaktperson.
Har I ikke modtaget dette, bedes I sende en mail til fritid@norddjurs.dk om hvilken forening I er tilknyttet og ønsker login til.
Så vil vi sende dette til jer.

● Vedr. ansøgning om aktivitetstilskud/gebyrbetaling er der også en lille ændring i forhold til tidligere år.
Systemet kan kun modtage ÈN indberetning pr. CVR nr.
Dette betyder, at hvis der er tilknyttet flere afdelinger til det samme CVR nr., skal hovedkassereren/hovedkontaktpersonen på dette CVR nr. indsende ÈN SAMLET indberetning med alle medlemsoplysninger fra de afdelinger, som hører under det.
På linket finder du vejledning til, hvordan man I ansøger om aktivitetstilskud/gebyrbetaling på den nye portal.
Vejledning til aktivitetstilskud/gebyrbetaling
Ansøgningsfristen er 1. februar 2020.

● Vedr. sæsonbooking (hal-/lokale-/svømmetider) skal dette som tidligere nævnt gøres via vores foreningsportal.
Vi har i denne mail vedhæftet en guide til, hvordan I søger lokaler/tider til den kommende sæson på den nye portal.
Der kan kun anvises 33 uger i idrætshaller – timer udover de anviste uger kan hallen fakturere foreningen.
Som udgangspunkt er anvisningsperioden fra den 17. august 2020 til 25. juni 2021. Tider uden for denne periode aftales med hallen og indberettes efterfølgende til forvaltningen. Som udgangspunkt anvises der ikke tider i skoleferier og helligdage.
OBS: Spiller man bordtennis, badminton eller svømmer, så er det vigtigt, at man følger guiden fra siden 10, hvor den beskriver, hvordan man booker BANER.
Ansøgningsfristen er 1. februar 2020.

Kriterierne for fordeling af haltider var på Kultur- og fritidsudvalgets møde den 25. november 2019.
De kan læses her: Kriterierne for fordeling

● Vedr. ansøgning om refusion for lederuddannelse (lederpulje) er dette som vi plejer.
Du finder ansøgningsskemaet til lederpuljen 2020 på dette link: Ansøgningskema lederpulje 2020
Der kan søges refusion for kurser afholdt i 2019, hvor der har været en egenbetaling på 250 kr. pr. deltager og der kan maximalt ydes 50% tilskud af kursusudgiften.
Kurser må maksimalt koste 6.000 kr. pr. deltager og kurser i udlandet tages der kun 1000 kr. med pr. deltager. i kursusudgift.
Ansøgningen og bilag/dokumentation for udgifterne skal sendes til fritid@norddjurs.dk senest 1. februar 2020.


Har I spørgsmål eller oplever problemer, er I velkommen til at sende os en mail på fritid@norddjurs.dk 

Kontoret holder lukket fra den 19. december til og med den 5. januar 2020.
Dog vil der i perioden blive læst mails.