Gradvis åbning af udendørs aktiviteter

Oprettet: 23.04.2020

Så er der kommet retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen vedr. udendørs idrætsaktiviteter.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet plakater med råd og vejledning til ophængning ved udendørs træning (se plakaten)

Norddjurs kommune vil gerne understrege, at det er en mulighed - og er man i tvivl om man som forening kan leve op til retningslinjerne eller om man vil påtage sig ansvaret for at disse følges, så hold fortsat lukket. Foreninger der genåbner udendørsaktiviteter har ansvaret for, at der skabes muligheder for at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, hvis udendørsaktiviteter afholdes. Endelig minder vi igen om, at  foreninger i Norddjurs kommune i denne corona-periode fortsat modtager tilskud uafhængigt af, om I vælger fortsat at holde lukket.

Vi følger udviklingen og samme linje som DGI og DIF medsender nedenstående informationer, der understøtter den gradvise åbning og besvarer en række spørgsmål. 

DIF og DGI har udsendt pressemeddelelser med tilpassede anbefalinger om udendørsidræt efter dialog med Sundhedsstyrelsen. Fremover lyder anbefalingen fra forbundene, at udendørsidræt, som vel at mærke ikke indeholder kropskontakt, godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk.

Se mere om pressemeddelelserne på
https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/4/20200420_prmdiftilpasseranbefalingeromudendrsidrt

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/corona-hvad-anbefaler-dgi

Plakat til foreninger der opstarter med udendørs aktivitet

Udendørs holdaktiviteter bør fortsat være lukkede. Herunder gælder naturligvis også boldspil. Se evt. DBUs pressemeddelelse: https://www.dbu.dk/nyheder/2020/april/fodboldklubber-boer-holde-fast-nu-vent-med-aktiviteterne/

DGI har lavet en vejledning tild en gravise åbning af udendørs aktiviteter:

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen/genaabning-af-udendoers-idraetter

Vi afventer udmeldinger fra idrætsforbundene vedr. pulje, som foreninger kan søges i forhold til at dække evt. tab. Når vi ved mere, sender vi orientering til jer.

Vi vil gerne anerkende jeres store ansvarlighed og  tålmodighed i denne periode. Vi ved, mange er ivrige efter at komme i gang. Husk fortsat og især i forbindelse med den gradvise åbning at passe godt på hinanden.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte os på fritid@norddjurs.dk