Etablering af padelanlæg i Norddjurs Kommune

Oprettet: 04.05.2021

Af retningslinjerne gælder bl.a., at der kan etableres ét padelanlæg i hver af kommunens fire bybånd, samt ét i kystbåndet. By- og kystbåndene kan du læse om i Norddjurs Kommunes plan- og udviklingsstrategi. Derudover henvises ansøgninger vedr. etablering af padelanlæg at søge den strategiske anlægspulje til idrætshaller. Denne pulje skal endeligt godkendes i Kommunalbestyrelsen d. 18. maj.

Derfor; hvis I går med tanker om etablering af padelanlæg opført med kommunal støtte opfordres I til at læse retningslinjer* og målrette jeres ansøgning disse, samt indsende ansøgning efter d. 19. maj og senest d. 6. juni. Herefter vil ansøgninger blive sendt til behandling på kultur- og fritidsudvalgsmødet d. 21. juni 2021.

Ansøgningen skal indsendes via vores hjemmeside her, under feltet "Strategisk anlægspulje til idrætshaller"

 

*Retningslinjer vedtaget på Kultur- og fritidsudvalgsmødet d. 26. april 2021:

1) der gives kun støtte til anlæg søgt af frivillige folkeoplysende foreninger (idrætsforeninger) på kommunal jord eller selvejende haller
2) padelanlæg med kommunal medfinansiering skal være i forbindelse med et eksisterende kommunalt eller foreningsejet idrætsanlæg
3) kommunalt tilskud til etablering udløser ikke kommunaldrift, og ansøger sørger selv for de nødvendige tilladelser til byggeriet
4) indtægter fra udlejning af banerne tilfalder foreningen, der til gengæld har det fulde ansvar for drift og vedligehold samt fjernelse ved ophør af aktiviteten.