Ny fritidsstrategi og første handling

Oprettet: 26.05.2021

I kommunalbestyrelsen d. 20. april 2021 blev en række nye strategier godkendt, herunder den nye fritidsstrategi.

Med afsæt i budgetaftalen for 2021-2024 skulle der udarbejdes en elitepolitik på idrætsområdet, med en årlig udmøntning af 0,1 mio. kr. Den er indarbejdet i politikken på området som er i den nye Fritidsstrategi.

På baggrund af temaaften omkring talent- og elitemiljøer d. 22. oktober 2020, har forvaltningen på baggrund af foredraget og ønsker fra de deltagende foreninger, udarbejdet et punkt under overskriften ”Talent og elite”.

På Kultur- og fritidsudvalgets møde d. 23. november 2020 blev det besluttet, at forslag til konkrete handlinger for de afsatte 0,1 mio. kr. bliver udarbejdet i samarbejde med Idrætsråd samt foreninger med elite ambitioner og forelægges til politisk beslutning.

Da det er det eneste nye strategiemne bliver første handling i den ny politik at indkalde til en workshop hvor forslag til handlingskatalog bliver drøftet.

Inputs hertil sammenskrives til et handlingskatalog som bringes til politisk behandling i Kultur- og fritidsudvalget efter sommerferien.
 

Workshoppen afholdes tirsdag d. 15. juni kl. 18.00-19.30

Ørum Aktiv Center, Skolebakken 43, 8586 Ørum.

 

Tilmelding foregår ved at skrive til Fritidskonsulent Theis Kaas Pedersen på THKP@norddjurs.dk.